• Velkommen til nye ansatte i Right

   

   
   


  Knut Wang Nilsen
  Knut er ansatt som seniorkonsulent i Right Consulting.
  Han har lang erfaring fra database drift og utvikling i SQL og PL/SQL, samt noen års erfaring som java utvikler.  

  Knut begynte i Right i januar 2017
   
   
   
  Kurt Vikingstad
  Kurt er ansatt som sjefskonsulent i Right Consulting.
  Han har jobbet som arkitekt og systemutvikler innen mange fagområder og ulike tekniske løsninger ute hos kunder med Java og Oracle som teknologiplattform. Han er en meget anvendelig og profesjonell håndtverker som trives veldig godt i sitt yrke.

  Kurt begynte i Right i oktober 2016
   
   
   
  Lasse Jenssen
  Lasse er ansatt som sjefskonsulent i Right Consulting.
  Han har lang erfaring fra implementasjon og drift av forretningskritiske databaseløsninger, og har ytelse og skalerbarhet som spesialfelt.

  Lasse begynte i Right i august 2016.
   
   
   
  Tore Johnsen
  Tore har begynt i ny stilling som CIO og sjefskonsulent i
  Right BI.
  Han har hatt en nøkkelrolle i etablering av en rekke store datavarehus og business intelligence løsninger i privat og offentlig sektor i de siste 18 årene, og har siden 2007 hatt Oracle Business Intelligence (OBIEE) som spesialfelt.

  Tore begynte i Right i juni 2016

Right Consulting Aker Brygge Skyline

Right AS

Hovedkontor Oslo

Dronning Eufemias gate 16

0191 OSLO

22 65 98 83

post@rightconsulting.no