• Produkter og teknologi


  DATAVAREHUS

  I et datavarehus integrerer vi data fra organisasjonens fag -og administrative systemer. Her behandler vi data og lagrer kun én versjon av sannheten slik at rapporter og nøkkeltall gir entydige svar. Datavarehuset er fundamentet i en organisasjons BI plattform. Data på atomisk nivå, gjerne med historikk, struktureres og tilrettelegges for analyse og videre presentasjon. Kritiske faktorer for et suksessfullt datavarehus er god datakvalitet, høy ytelse, god skalerbarhet og enkel forvaltning.


  Vi bruker bransjens «Best Practice» til utvikling av robuste datavarehus. Våre utviklere har vært sentrale aktører på vellykkede løsninger hos noen av Norges største firma og statlige institusjoner. Vi er eksperter på Oracles ETL verktøy: Oracle Warehouse Builder (OWB) og Oracle Data Integrator (ODI). Flere har også erfaring med andre leverandørers ETL verktøy.

  OBIEE - Oracle Business Intelligence Enterprise Edition

  Presentasjon og tilgjengelighet av riktig informasjon til rett tid er essensielt for å skape verdi fra BI i en organisasjon. OBIEE er Oracles BI verktøy, og er markedsledende på rapportering og analyse.

  Ved å bruke OBIEEs portal presenteres informasjon gjennom bl.a. instrumentpanel, "ad hoc" rapporter, "pixel perfect" rapporter, varslinger, visualisering på kart eller balansert målstyring. Det er også mulig å integrere 3.-parts visualiseringer for spesielle behov, f.eks. er JavaScript biblioteket D3 populært å integrere for å lage spektakulære grafiske framstillinger.

  OBIEE har et veldig kraftig semantisk lag som definerer hvilke data som er tilgjengelig for rapportering. Dette fungerer utmerket på data hentet fra et datavarehus, helst fra en stjernemodell organisert som fakta- og dimensjonstabeller.
  OBIEE støtter de fleste RDBMS-kilder, samt filer, XML, Excel, Essbase, andre OLAP-servere, TimesTen in-memory database og Hadoop. Disse datakildene kan så kombineres og gjøres tilgjenelig som ett rapporteringsgrunnlag i det semantiske laget. For sluttbrukeren framstår alle kildene som om det var én enkeltstående kilde for rapportering.
  OBIEE kan videre integreres med Office og gjør det enkelt å hente ut analyser direkte i f.eks. Excel. OBIEE er svært fleksibelt med hensyn på tilgangsstyring og brukertilpasning. Dette kan f.eks. styres basert på tilhørighet i AD (Active Directory) eller OID (Oracle Internet Directory), slik at avdelingsledere kun får se sine ansatte etc. Dette gjør OBIEE til et unikt BI-verktøy og kan gi økte muligheter til verdi og kostnadsbesparelser ved utvikling av BI-løsninger.

  BI APPS

  BI Apps (Oracle Business Intelligence Applications) er en ferdig løsning fra Oracle, for rapportering fra Oracle e-Business Suite (EBS) og Oracle Fusion Applications (Fusion Apps), samt People Soft, JD Edwards og SAP. BI Apps består av ferdig datamart og semantisk lag til OBIEE, samt standardutviklet ETL implementert i Oracles nye ETL verktøy, Oracle Data Integrator (ODI). For en komplett BI-løsning behøves normalt noe kundetilpasning som våre konsulenter kan bistå med.

  Produkter og teknologier vi leverer ekspertbistand på:

  • Oracle datavarehus/database
  • Oracle BI (OBIEE)
  • Oracle BI Applications (BI Apps)
  • Oracle Hyperion Enterprise Performance Management (EPM)
  • Big Data
  • Hyperion Essbase (OLAP)
  • Hadoop
  • Oracle Endeca Information Discovery
  • Oracle Data Integrator (ODI)
  • Oracle Warehouse Builder (OWB)
  • Exalytics (in-memory)
  • Times Ten
  • Exadata
  • Exalogic

  Oracle Advanced Analytics Option
            - Oracle Data Mining
            - Oracle R Enterprise (statistisk analyse)

  Oracle Enterprice Data Quality
  Oracle Golden Gate
  Apex
  BI Publisher
  Rapportering og analyse fra Oracle E-Business Suite (EBS)
  Rapportering og analyse fra Oracle Fusion Applications

   

  Hva kan vi bidra med

  Datavarehus/BI 
  - Nyutvikling
  - Forvaltning

  Rapportering/Analyse
  Tuning
  Opplæring
  Veiledning
  Presentasjon
  Katalysator
  Helsesjekk/Forbedringsforslag
  Demo på kundens egne data

Right Consulting Aker Brygge Skyline

Right AS

Hovedkontor Oslo

Dronning Eufemias gate 16

0191 OSLO

22 65 98 83

post@rightconsulting.no