• Ekspertbistand

  Right Consulting tilbyr bl.a. ekspertbistand på timebasis på følgende områder:

  • Arkitekturanalyser og forprosjekter
  • Prosjektstøtte for kundens mottaksapparat
  • Deltager i kundens eller leverandørens prosjektorganisasjon
  • Tilpasninger og utvidelser
  • Helsesjekk
  • Prosessforbedringsanalyse (SET-metodikk)
  • Bistand/Rådgivning til drift og vedlikehold av OeBS
  • Implementering og oppgradering av Oracle løsninger
  • Løsningsdesign, valg av arkitektur
  • Ende til ende tuning og optimalisering
  • Prosjektplanlegging og prosjektgjennomføring
  • Prosjektledelse
  • Testplanlegging og testgjennomføring

  Helsesjekk

  Right Consultings kompetente Oracle konsulenter utfører en grundig og omfattende sjekk av kundens Oracle miljø i løpet av én arbeidsdag (ca. 8 timer). Målet med helsesjekken er å evaluere Oracle miljøet, anbefale ytelsestiltak og andre forbedrende tiltak, samt gi et estimat for å implementere de anbefalte tiltakene. Helsesjekken resulterer i en evalueringsrapport som viser hva vi mener bør gjøres videre. Vi anbefaler forbedringer, tiltak og estimerer gjerne også eventuelle andre implementeringer videre.

  Innhold

  Funn og tiltak identifiseres ved hjelp av følgende aktiviteter:

  • Forståelse av i hvilken sammenheng databasen brukes og hvordan løsningen er konfigurert
  • Status på patchnivå og anbefalt patchnivå
  • Beskrivelse av hvilke metoder som brukes for innsamling av statistikk
  • Tolking av wait events (intern ressursbruk) som diagnostisk verktøy
  • Analyse av ytelsesrapport og tolking av innsamlet statistikk: trender, aktiviteter i instansen, caching, I/O og CPU, nettverk med mer
  • Identifisering av flaskehalser i systemet
  • Identifisering av SQLer som krever et høyt ressursforbruk
  • Forståelse av hvordan databasedesignen påvirker ytelsen

   

  Prosessforbedringsanalyse (SET-metodikk)

  SET (Study - Executionplan - Transformation) er et metodeverk som fokuserer på hvordan forretning og IT skal knyttes bedre sammen slik at organisasjonen får optimal utnyttelse av sine IT systemer. Right Consulting tilbyr SET analyse på Oracle CRM (Siebel) og Oracle ERP.

  SET metodikken tar utgangspunkt i organisasjonens forretningsprosesser på de aktuelle områdene som skal analyseres. Forretningsprosessene kartlegges sammen med brukerne og vurderes ut fra nåværende status, ønsket status og prioritet.

  Kartleggingen danner grunnlag for en ”Execution plan” med konkrete aktiviteter, ROI analyse pr. hovedaktivitet og anbefalt implementeringsplan. Avhengig av modenhet i bruk av ERP, alternativt i forkant av en ERP implementering, vil planen kunne inneholde hovedpunkter som vist nedenfor.

  Status på hovedområder som:

  • Brukeropplevelse
  • Best Practice
  • Utnyttelse av relevant tilgjengelig funksjonalitet
  • Kompetansenivå i drift- og forvaltningsorganisasjon (intern og ekstern)
  • Årlige systemkostnader
  • Rapportering
  • Forslag til forbedring av prosesser som fungerer dårlig
  • Praktiske endringstiltak for å øke brukernes opplevde verdi av et ERP system
  • Endringstiltak for å øke ledelsens faktiske involvering og fokus i ERP området samt bedre kvaliteten på rapportering som underbygger beslutningsunderlag
  • Anbefalt regime for å sikre datakvalitet
  • Forslag til måleparametere som sikrer god rapportering og mulighet for incentivstyring

  Right Consulting vil også kunne bidra i den praktiske innføringen, ”transformasjonen” av de foreslåtte tiltakene i samarbeid med interne ressurser.

Right Consulting Aker Brygge Skyline

Right AS

Hovedkontor Oslo

Dronning Eufemias gate 16

0191 OSLO

22 65 98 83

post@rightconsulting.no