• Prosjekter

  Right Consulting leverer både store og små prosjekter til våre kunder på områder som:

  • Ny implementering av Oracle eBS/Fusion
  • Implementering av Oracles cloudbaserte service-løsning, RightNow.
  • Migrerings- og oppgraderingsprosjekter på database, mellomvare eller eBS
  • Integrasjonsprosjekter og SOA prosjekter på Oracle mellomvare inkl. AIA
  • Arkitektur eller moderniseringsprosjekter
  • Datasenter oppsett, Oracle hardware, driftsoppsett mm.


  Implementering/oppgardering av Oracle eBS/Fusion
  Oracle eBS/Fusion er en komplett forretningsløsning som understøtter en organisasjons prosesser på områdene økonomi, produksjon og logistikk. I tillegg dekker den avansert salg, service og marketing, dvs. tradisjonell CRM funksjonalitet (Customer Relationship Management). 

  Svært mange organisasjoner som har anskaffet en forretningsløsning har brukt mye tid og ressurser på å velge riktig programvare og implementeringsmodell for å understøtte en nøye utarbeidet kravspesifikasjon. Dessverre opplever mange et stort gap mellom virksomhetens kritiske suksessfaktorer og løsningens funksjonalitet.

  De viktigste suksesskriteriene med en implementering eller oppgradering er ofte knyttet til prosjektets evne til å forankre eierskap i organisasjonen på en god måte. Applikasjonsprosjekter er ofte drevet frem av prosessorienterte deler av en organisasjon, som for eksempel økonomi, produksjon eller logistikk. Felles for disse delene av organisasjonen er at de ofte jobber strukturert og systematisk. Studier viser at kritiske suksessfaktorer for å få med seg hele organisasjonen, dvs. også de brukerne som jobber mer ustrukturert og ad-hoc preget er:

  • Brukerorientering, dvs. fokus på at brukerne faktisk skal benytte systemet
  • Forretningsprosesser
  • Støtte, bruk og forankring hos ledelsen
  • Datakvalitet
  • Riktige måleparametere


  For å adressere de fem suksessfaktorene er det kritisk å ha erfaring fra praktisk bruk av systemer kombinert med teknologisk forståelse. Right Consulting har derfor utviklet et metodeverk,
  SET metodikk for å knytte sammen brukernes behov med systemmessig anvendelse. Ressursene som gjennomfører analysen har dyp teknologisk forståelse kombinert med praktisk bruk av løsningene både fra et brukerperspektiv og fra et ledelsesperspektiv.

Right Consulting Aker Brygge Skyline

Right AS

Hovedkontor Oslo

Dronning Eufemias gate 16

0191 OSLO

22 65 98 83

post@rightconsulting.no